Becikowe i inne dodatki – ile pieniędzy na dziecko możesz dostać?

Jakie dodatki mogą pobierać rodzice z tytułu opieki nad dzieckiem? Przyjrzyjmy się rządowym świadczeniom dla rodziców.

Becikowe

To jednorazowe świadczenie otrzymywane przy okazji narodzin dziecka wynosi 1000 zł. Komu przysługuje becikowe? Mogą się o nie ubiegać rodziny, w których dochód na osobę w 2019 roku nie przekroczył 1922 zł netto. Należy przy tym pamiętać, żeby w tych obliczeniach liczby członków rodziny uwzględnić również nowo narodzone dziecko. Na złożenie wniosku o świadczenie ma się 12 miesięcy od dnia porodu.

Kosiniakowe

To świadczenie rodzicielskie, które ustanowił Władysław Kosiniak-Kamysz, kiedy był ministrem pracy i polityki społecznej, przysługuje tym rodzicom, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Otrzymują je osoby zatrudnione na umowach cywilno-prawnych (a zatem umowach-zleceniach czy umowach o dzieło). Przysługuje również osobom bezrobotnym, i to bez względu na to, czy są one zarejestrowane w Urzędzie Pracy, a także studentom, którzy zostali rodzicami.

Świadczenie to w kwocie 1000 zł miesięcznie jest wypłacane od porodu przez 52 tygodnie, jeżeli urodziło się jedno dziecko. W przypadku przyjścia na świat dwójki dzieci okres wypłacania kosiniakowego wynosi 65 tygodni. Jeśli dzieci jest troje – 67 tygodni, jeśli czworo – 69 tygodni, a jeżeli pięcioro lub więcej – 71 tygodni.

temat uzupełnia:  Jakie zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków? 

Wniosek o świadczenie należy złożyć w gminnych instytucjach realizujących świadczenia rodzinne (na przykład w MOPS-ach), lub zrobić to przez internet.

500 plus

Od 1 lipca 2019 roku to miesięczne świadczenie w wysokości 500 zł otrzymuje się również na pierwsze dziecko bez brania pod uwagę kryterium dochodowego. Do tej pory kryterium dochodowe nie obowiązywało dopiero w przypadku drugiego i kolejnych dzieci.

Świadczenie to mogą otrzymywać rodzice, opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, interwencyjne ośrodki preadopcyjne i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jest ono wypłacane aż do ukończenia przez dziecko 18-tego roku życia.

Wniosek można złożyć w urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej, a można go też wysłać Pocztą Polską lub przez internet.

300 plus dla ucznia

To nowo wprowadzone świadczenie, nazywane też programem Dobry Start. W jego ramach na każdego ucznia rodzice raz w roku otrzymują 300 zł, co ma pomóc w pokryciu części wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie przyznawane jest na każde uczące się dziecko bez względu na to, jakie dochody posiada rodzina. Górną granicą wieku jest ukończenie przez dziecko 20 lat – jedynie dzieci niepełnosprawne będą otrzymywać 300 plus do ukończenia 24. roku życia, bez względu na to, czy uczą się w trybie dziennym czy zaocznym. Świadczenie nie przysługuje natomiast studentom i uczniom szkół policealnych, nawet jeżeli spełniają kryteria wiekowe.

temat uzupełnia:  Jakie zabawki edukacyjne wybrać dla dzieci w różnym wieku?

Zasiłek rodzinny

To świadczenie przeznaczone jest dla rodzin z dziećmi, które mają trudną sytuację finansową, to jest ich dochód na osobę nie przekracza 674 zł. Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka. Jeśli ma 0-5 lat, wynosi on 95 zł. Jeśli znajduje się w przedziale wiekowym 6-18 lat, wyniesie on 124 zł, a jeśli ma 19-23 lata, będzie przysługiwać 135 zł.

Zasiłek wychowawczy

Otrzymują go rodzice przebywający na urlopie wychowawczym i pobierający zasiłek rodzinny. To dodatek wypłacany w kwocie 400 zł co miesiąc przez dwa lata, jeśli pod opieką znajduje się jedno dziecko, przez trzy przy opiece nad bliźniętami lub wieloraczkami, lub przez 6 w przypadku opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

2komentarze

  1. Daniel 26 stycznia 2022 o 11:10

    Ręce opadają, jak widzi się ile można dostać od państwa mając dziecko. Nic dziwnego, że tyle osób nie pracuje, a żyją jak królowie…


  2. gall anonim 8 kwietnia 2022 o 09:43

    Dostać to trochę na wyrost określenie, rząd po prostu oddaje kasę, którą wziął w podatkach…


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.