Ile kosztuje rozwód? Koszty sprawy rozwodowej.

Rozwód, na żądanie jednego lub dwojga małżonków, jest stresującym, często traumatycznym doświadczeniem. Trzeba pamiętać, że poza wieloma przykrymi emocjami należy liczyć się z kosztami rozwodowymi. Ile kosztuje rozwód, jak wyglądają opłaty rozwodowe?

Jak wziąć rozwód?

Kiedy zapadnie decyzja o rozwodzie warto rozważyć kwestię porozumienia ze współmałżonkiem celem uzgodnienia spraw, które mogą przyczynić się do przedłużenia postępowania np. kwestię orzeczenia o winie. Następnie należy sporządzić czytelny, pozbawiony błędów formalnych pozew o rozwód.

Jeśli małżonkowie ustalą, że są zgodni co do woli rozwiązania małżeństwa, zrezygnują z orzeczenia o winie, z sądowego podziału majątku w postępowaniu rozwodowym, wtedy sprawa rozwodowa przebiegnie sprawnie i szybko. Czasem postępowanie rozwodowe udaje się zakończyć na pierwszej rozprawie.

Co zrobić, aby złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód wnosi się do wydziału cywilnego sądu okręgowego, właściwego dla ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Można złożyć go osobiście lub przesłać pocztą. Powód, czyli strona która wnosi o postępowanie rozwodowe, musi uiścić opłatę w kwocie 600 zł.

temat uzupełnia:  Becikowe i inne dodatki - ile pieniędzy na dziecko możesz dostać?

Pozew musi określać strony postępowania, czyli zawierać dane obojga małżonków takie jak: imiona i nazwiska, aktualne adresy pobytu oraz wykonywane przez nich zawody. Należy również wskazać żądanie pozwu oraz jego uzasadnienie.

Ile kosztuje rozwód?

Małżonkowie, planujący rozwiązanie związku, muszą przygotować się na pokrycie stosownych kosztów związanych z postępowaniem przed sądem. Koszt rozwodu w sądzie to nie tylko, wspomniana powyżej, opłata w kwocie 600 zł tytułem opłaty sądowej. Trzeba wziąć pod uwagę dodatkowe koszty związane min. z obsługą prawną.

Zatrudnienie pełnomocnika, adwokata czy też radcy prawnego ułatwia załatwienie wielu formalności. Koszty takich usług kształtują się różnie, zależą często od zawiłości danego postępowania, czasu trwania sprawy. W przypadku rozwodu, bez orzekania o winie, przepisy określają minimalne wynagrodzenie pełnomocnika na kwotę 720 zł netto.

Dodatkowymi kosztami obarczone są sprawy skomplikowane, kiedy składane są wnioski stron. Opłata o przyznanie alimentów to 5% wysokości zasądzonej kwoty. Koszt uzyskania orzeczenia o eksmisji współmałżonka to kwota 200 zł. Cena za przeprowadzenie mediacji, w poradni rodzinnej, waha się od 50 do 200 zł.

temat uzupełnia:  Nauka jazdy na nartach to nie wszystko. Czego nauczy się Twoje dziecko w przedszkolu narciarskim?

Jakie są koszty rozwodu bez orzekania o winie?

Postępowanie, bez ustalenia winy stron, stanowi najkrótszą oraz najbardziej ekonomiczną formę tego typu sprawy. W przypadku gdy orzeczony zostanie rozwód bez ustalenia winy stron, sąd zwraca powodowi połowę kwoty tj. 300 zł. Obsługa prawna pełnomocnika, w tego typu przypadkach, sprowadza się do niezbędnego minimum, co zdecydowanie eliminuje koszty.

Ile trwa rozwód?

Czas trwania sprawy uzależniony jest, przede wszystkim od tego czy strony są w stanie dojść do porozumienia, czy w toku postępowania pojawiają się kwestie sporne, od ilości świadków i wniesionych dowodów. Sprawy, bez orzekania o winie strony, często kończą się na pierwszej rozprawie.

Postępowanie, z orzekaniem o winie, powinno zakończyć się po trzech, czterech rozprawach. Przerwy, pomiędzy kolejnymi posiedzeniami sądu, trwają zazwyczaj około trzech miesięcy.

1 komentarz

  1. Fiona 17 marca 2022 o 11:20

    Rozwód przede wszystkim kosztuje mnóstwo nerwów. Gdybym wiedziała, że wyjdę za mąż po to, żeby rozwieść się po 5 latach, nigdy bym się na to nie zdecydowała.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.